Πιστοποιήσεις

Η ικανοποίηση των πελατών ορίζει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

nature

Δραστηριοποιούμαστε σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες:

  1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001.
  2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001.
  3. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 45001.
  4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000

Λήψη Υλικού.

ISO 27001 ( english version )

Κατεβάστε δωρεάν

ISO 27001 ( ελληνική έκδοση )

Κατεβάστε δωρεάν

ISO 90001 ( eniglish version )

Κατεβάστε δωρεάν

ISO 90001 ( ελληνική έκδοση )

Κατεβάστε δωρεάν

ISO 14001 ( english version )

Κατεβάστε δωρεάν

ISO 14001 ( ελληνική έκδοση )

Κατεβάστε δωρεάν

ISO 45001 ( english version )

Κατεβάστε δωρεάν

ISO 45001 ( ελληνική έκδοση )

Κατεβάστε δωρεάν

FSSC 22000 ( αγγλική έκδοση )

Κατεβάστε δωρεάν

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business