Τοποθεσίες

Διατηρούμε μία ισχυρή παραγωγική μονάδα που λειτουργεί σε τρεις εγκαταστάσεις, στα Μέγαρα, την Δυτική Πελοπόννησο κοντά στον Πύργο και στο Βαθύ Αυλίδος κοντά στην Χαλκίδα.

Η AKFA”, είναι το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής κοινοπραξίας με την τουρκική εταίρο μας «Tas Dis Ticaret AS», που εκτός από τις παραγωγικές της μονάδες, στο εργοστάσιο υπάρχει ένα σύγχρονο συγκρότημα εφοδιαστικής αλυσίδας, περιλαμβάνοντας εγκατάσταση ελλιμενισμού καθώς επίσης και χώρο με δεξαμενές για την αποθήκευση χημικών υγρών , χωρητικότητας 15.000m3.

Η αποθήκευση των χημικών υγρών γίνεται σε ειδικές δεξαμενές προβλέποντας όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Με μια ματιά

Προσηλωμένοι στους πυλώνες καινοτομίας και νέων τεχνολογιών σχετικά με την βιομηχανία επικαλύψεων.

Στρατηγική & Οργάνωση

Ισχυρή οργανωτική ευελιξία, δημιουργώντας μία βιώσιμη καινοτομία με σαφή πελατοκεντρικό προσανατολισμό.

Οικονομική Αναφορά

Στόχος μας είναι να κερδίσουμε ένα σημαντικό ασφάλιστρο για το κόστος των επενδυτικών κεφαλαίων καινοτομίας , καθώς αυτό θα συμβάλλει στην συνεχή ανάπτυξή μας.

Καριέρες

Εστιάζουμε στη δημιουργία ενός εμπνευσμένου περιβάλλοντος.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business