Ασφάλεια Εργαζομένων

Η εταιρία μας παρακολουθεί συνεχώς και ελέγχει για επαγγελματικούς κινδύνους και βελτιώνει τις επιδόσεις της στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Για αυτό τον λόγο εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αποβλέποντας σε:

  • Εξάλειψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων των εργαζομένων
  • Τήρηση όλων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή βελτίωση της εταιρίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων

Η δέσμευση των υπαλλήλων μας να υπερβαίνουν τα όρια or να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε με συνέπεια σταθερή τιμή στους πελάτες και στους ενδιαφερόμενους.

Employee

Η προστασία της υγείας, η εξασφάλιση της καλής ποιότητας ζωής η ασφάλεια των εργαζομένων μας, είναι για εμάς προτεραιότητα.

Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές σε θέματα υγείας και ασφάλειας .

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις με προσεκτικό σχεδιασμό, τακτικό συστηματικό έλεγχο και συντήρηση για την αποφυγή δυσλειτουργιών, διαρροών και σοβαρών τραυματισμών ή ατυχημάτων.

Περιβάλλον

Εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης για την πρόληψη περιβαλλοντικών ρύπων.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που καθορίζουν τη συνολική μας λειτουργία.

Πιστοποιήσεις

Επίτευξη αριστείας μέσω της εφαρμογής ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business