Στρατηγική & Οργάνωση

Η εταιρεία Megara Resins διαθέτει ένα ευέλικτο σύστημα , με ελευθερία στην λήψη πρωτοβουλιών και με την συμμετοχή των υπευθύνων σε όλες τις βασικές λειτουργίες της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Μας ενθαρρύνει η αποτελεσματική ροή πληροφοριών λόγω της απουσίας πολλαπλών ιεραρχικών βαθμίδων.

Εργαζόμαστε στο να μειώσουμε τα “κενά” σε σημαντικές ενέργειες, περιλαμβάνοντας την έρευνα, την παραγωγή, το marketing, τις πωλήσεις, την εφοδιαστική. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την γρήγορη εξυπηρέτηση στις ανάγκες των πελατών μας. Σκοπός μας είναι, όχι να βρούμε τους σωστούς πελάτες, αλλά τα σωστά προϊόντα για τους πελάτες μας. Το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας είναι να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και δημιουργικοί, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Βασικός στόχος της πελατειακής μας πολιτικής είναι να αναπτύξουμε στενές και μακροπρόθεσμες σχέσεις με όλους τους ανθρώπους και οργανισμούς, χτίζοντας γερές βάσεις με τους βασικούς μας πελάτες, προμηθευτές, διανομείς και άλλους εμπορικούς συνεργάτες με σκοπό να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε μια σταθερή πλατφόρμα ανάπτυξης. Το RM δημιουργεί ισχυρούς οικονομικούς, τεχνικούς και κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των συνεργατών.

Αναπτύσσουμε βιώσιμες πλατφόρμες ανάπτυξης με καινοτομίες και νέες τεχνολογίες, βασισμένες στις ανάγκες των πελατών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του μάρκετινγκ σχέσεων.

Με μια εξαιρετικά ικανή RD, κορυφαία στην τεχνολογία εφαρμογών, διατηρούμε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο βασισμένο στην καινοτομία και στα διεθνή πρότυπα επιχειρησιακών μοντέλων κερδοφόρας ανάπτυξης, με έμφαση στο κόστος σε όλη την αξιακη αλυσίδα.

Όραμα μας είναι να γίνουμε αναγνωρισμένος ηγέτης απόδοσης της χημικής βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πετύχουμε λειτουργική υπεροχή, κορυφαία ικανοποίηση πελατών και μεγάλη οικονομική απόδοση.

Η αποστολή μας είναι η ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου κορυφαίων εξειδικευμένων χημικών επιχειρήσεων και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες και την εταιρεία. Δημιουργούμε μια αειφόρο ανάπτυξη για τους συνεργάτες μας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις και προϊόντα.

Ιστορία

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, επενδύουμε στις δυνατότητές μας πρωτοπορώντας στη βιομηχανία επικαλύψεων.

Με μια ματιά

Δεσμευόμαστε στους πυλώνες της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών για τη βιομηχανία επικαλύψεων.

Καριέρες

Εστιάζουμε στη δημιουργία ενός εμπνευσμένου περιβάλλοντος.

Οικονομική Αναφορά

Στόχος μας είναι να κερδίσουμε ένα σημαντικό ασφάλιστρο για το κόστος των επενδυτικών κεφαλαίων καινοτομίας , καθώς αυτό θα συμβάλλει στην συνεχή ανάπτυξή μας.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business