Οι Καινοτομίες μας

resin production

Αναπτύσσουμε πλατφόρμες βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργώντας καινοτομία με βάση τις ανάγκες των πελατών και τις νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τη χρήση εξαιρετικών σχέσεων μάρκετινγκ.

Οι καινοτομίες που βασίζονται στην αποτελεσματική και αποδοτική έρευνα και ανάπτυξη, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για τα Megara Resins.

Μια ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημόνων είναι αφιερωμένη στην έρευνα στον τομέα των συνδετικών για αρχιτεκτονικές επιστρώσεις, κατασκευές και διαστασιολόγηση χαρτιού και στην παροχή των πιο καινοτόμων, υψηλότερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας συμπληρώνονται από ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια, επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και συνεργαζόμενες εταιρείες.

Πώς Δουλεύουμε

Μάθετε πώς μέσω του κέντρου έρευνας και καινοτομίας μας, αναπτύσσουμε χημεία για τους πελάτες μας.

Research & Innovation Projects

National &
EU projects EU flag

Μετατροπή της ερευνητικής γνώσης σε λύσεις για τους συνεργάτες μας.

Οι Συνεργασίες μας

Εστιάζουμε στη δημιουργία ενός συνεργατικού ερευνητικού δικτύου.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business