Πώς Δουλεύουμε

Για χρόνια, η εταιρία MEGARA RESINS εργάζεται με σκοπό την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει την υπεύθυνη χρήση φυσικών πόρων, μειώνοντας συνεχώς την κατανάλωση ενέργειας στον χώρο μας. Κατά την ανάπτυξη αλλά και την κατασκευή προϊόντων, εργαζόμαστε για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριοτητάς μας, αναπτύσσοντας συνεχώς προστασία για το περιβάλλον.

Για αυτό τον σκοπό, εισαγάγαμε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Τακτικοί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα που εφαρμόστηκαν στην περιοχή μας είναι αποτελεσματικά και βοηθούν στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

trees

Η πολιτική μας για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής απόδοσης της εταιρίας, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας σχέδια δράσης ώστε να επιτύχουμε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους
  • Λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις
  • Εφαρμόζοντας δια βίου κατάρτιση στους υπαλλήλους της εταιρίας και με συνεχή ενημέρωση για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Θεσπίζοντας την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και ενός περιβαλλοντικού οράματος σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας

Μέσω της εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιτυγχάνουμε συνεχή βελτίωση της απόδοσή μας.

Στο Κέντρο Καινοτομίας μας, εστιάζουμε στην απόκτηση καινοτόμων πολυμερών υλικών με προηγμένες ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία χρωμάτων, επιστρώσεων, κόλλων, μελανιών εκτύπωσης και ταξινόμησης μεγέθους χαρτιού.

Η έξυπνη χρήση των υλικών είναι το κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία και τις επενδύσεις: η έρευνά μας δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να παράγουν καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα.

Συμβάλλουμε σε μια κοινωνία που προσπαθεί για αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση της ενέργειας και των πόρων. Προκειμένου να αποκτήσουμε νέα πολυμερή, αναπτύσσουμε ένα συνθετικό πρωτόκολλο πριν από τη σύνθεση, καθώς και την απαιτούμενη διαδικασία πολυμερισμού.

Εκτελούμε την αναβάθμιση της κλίμακας της αντίδρασης και τις επακόλουθες δοκιμές επικύρωσης.

Η Megara Resins διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα με τεράστια εμπειρία σε υλικά και προηγμένες characterization techniques, η οποία προσφέρει τεχνική βοήθεια σε διάφορους τομείς προσαρμοσμένους στις ανάγκες της αγοράς:

  • Ανάπτυξη νέων υλικών και βελτίωση τελικών ιδιοτήτων
  • Σχεδιασμός στρατηγικών σύνθεσης και λειτουργικοποίησης
  • Έλεγχος συστημάτων υλικών και διαδικασιών παραγωγής και μεταφορά αυτής της γνώσης σε αξιόπιστα προϊόντα και τεχνολογίες
  • Βελτίωση των ιδιοτήτων των παραδοσιακών υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών
  • Νέες αγορές εφαρμογών και ευκαιρίες καινοτομίας για βιομηχανικά πολυμερή υλικά

Research & Innovation Projects

National &
EU projects EU flag

Μετατροπή της ερευνητικής γνώσης σε λύσεις για τους συνεργάτες μας.

Οι Καινοτομίες μας

Αναπτύσσουμε πλατφόρμες βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργώντας καινοτομία με βάση τις ανάγκες των πελατών και τις νέες τεχνολογίες.

Οι Συνεργασίες μας

Εστιάζουμε στη δημιουργία ενός συνεργατικού ερευνητικού δικτύου.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business