Έρευνα & Ανάπτυξη

Πώς δουλεύουμε

Μάθετε πώς μέσω του κέντρου έρευνας και καινοτομίας μας, αναπτύσσουμε χημεία για τους πελάτες μας.

Αναπτύσσουμε πλατφόρμες βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργώντας καινοτομία με βάση τις ανάγκες των πελατών και τις νέες τεχνολογίες.

Εστιάζουμε στη δημιουργία ενός συνεργατικού ερευνητικού δικτύου.

National and EU projects EU flag

SIMPLI-DEMO, the Demonstration of Sonication and Microwave Processing of essential chemicals project, aims at strengthening the chemical process industry and in particular the specialty chemicals and pharmaceuticals industries in its capacity to produce materials and chemicals in a sustainable and competitive way by moving from batch to continuous and modular production with flexibility being ensured by the application of alternative energy forms.
VALUABLE will focus on the demonstration of a platform non-plant-based biomass valorisation process for the production of yeast oils as a viable substitute for fossil-based and plant-based products (such as palm oil) in applications such as cosmetics, adhesives and resins.
SUSPENS will develop a holistic approach, from bio-sourced and recycled materials to faster and lesser energy demanding processes, to produce sustainable composite structural parts, ensuring their manufacturability from the design conceptualization.
ICEBERG aims to design, develop, demonstrate and validate advanced technologies for the production of high-purity secondary raw materials (>92%w) through 6 circular case studies (CCS) across Europe, covering circularity of wood, concrete, mixed aggregate, plasterboard, glass, polymeric insulating foams and inorganic superinsulation materials.

Η βιωσιμότητα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μας , των πελατών μας, των εργαζομένων μας καθώς και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business