Οικονομικές πληροφορίες

Συνεχίζουμε την παγκόσμια επέκταση και επιχειρηματική δραστηριότητα σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές. Έχουμε ισχυρή δέσμευση στην καινοτομία για ένα βιώσιμο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την μακρόχρονη επιχειρηματική επιτυχία μιας.

Στόχος μας είναι να κερδίσουμε ένα σημαντικό ασφάλιστρο του κόστους κεφαλαίου, επενδύοντας στην καινοτομία, κάτι που θα βοηθήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη. Το 2017 , η εταιρεία σημείωσε κέρδη πωλήσεων 70,1 εκατομμύρια ευρώ, αποτέλεσμα της οργανικής ανάπτυξης και της έντονης εξαγωγικής της δραστηριότητας, με σημαντική παρουσία σε περισσότερες από 57 χώρες, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 80% του κύκλου εργασιών μας.

Στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας δημιουργώντας νέες αγορές και αξιοποιώντας την σημαντική μας τεχνογνωσία, επιδιώκοντας την περιφερειακή επιχειρηματική ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα, στο πλαίσιο της βασικής μας πολιτικής για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Η υπεροχή μας βασίζεται στην δημιουργία προϊόντων που κατανοούν την επιχειρηματική ανάπτυξη, ανεξάρτητα από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και έχοντας αυτό ως προτεραιότητα προχωράμε μπροστά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή πορεία στην αύξηση των κερδών του 2018 και έπειτα, θα εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη προϊόντων, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στην στρατηγική διαχείριση εμπορικών ζητημάτων.

Ιστορία

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, επενδύουμε στις δυνατότητές μας πρωτοπορώντας στη βιομηχανία επικαλύψεων.

Στρατηγική & Οργάνωση

Ισχυρή οργανωτική ευελιξία, δημιουργώντας μία βιώσιμη καινοτομία με σαφή πελατοκεντρικό προσανατολισμό.

Καριέρες

Εστιάζουμε στη δημιουργία ενός εμπνευσμένου περιβάλλοντος.

Ask your questions directly online and learn more on how Megara Resins develops sustainable business